Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych I Ochrony Zdrowia oraz Komisji Promocji