Zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Przestrzegania Prawa, Oświaty i Wychowania