Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z pracami nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie przy ulicy Chmielnej oraz terenie dawnych stawów hodowlanych w Borkach.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2022 roku w godzinach 17.00-19.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Borki.

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie nowej zabudowy na terenach, dla których opracowywany jest plan miejscowy oraz zmiany przeznaczenia tych terenów.