Zaproszenie: bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 25 roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza wszystkie osoby chcące nauczyć się poruszania w Internecie na bezpłatne szkolenia z tematyki: Działam w sieciach społecznościowych; Kultura w sieci; Moje finanse i transakcje w sieci; Rodzic w Internecie; Rolnik w sieci; Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów.

Nabór chętnych jest otwarty. Zapraszamy na szkolenia.

ZGŁOSZENIE: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz 1) dostarczyć do Urzędu Gminy Borki, I piętro, pokój nr 8 albo 2) wysłać na adres: malgorzata.warpas@gminaborki.pl lub 3) wypełnić w dniu szkolenia wraz z instruktorem. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy – kompetencje cyfrowe

Miejsce szkoleń: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Borki.

Terminy szkoleń:

piątek 25 stycznia w godz. 14:00-20:00,

sobota 26 stycznia w godz. 09:00-15:00,

piątek 1 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 2 lutego w godz. 09:00-15:00,

piątek 8 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 9 lutego w godz. 09:00-15:00,

piątek 15 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 16 lutego w godz. 09:00-15:00,

piątek 22 lutego w godz. 14:00-20:00,

sobota 23 lutego w godz. 09:00-15:00.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Borki uzyskała dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku „Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki” w konkursie grantowym w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.