Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZAPIECEK" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD. DATA: 6 WRZEŚNIA 2022 R. GODZINA: 12.30 MIEJSCE: URZĄD GMINY BORKI www.lgdzapiecek.pl tel. 83 352 16 00 biuro@lgdzapiecek.pl PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie celu spotkania - część informacyjna. 2. Przedstawienie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz wyników z analizy deskresearch obszaru objętego LSR. 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru. 4. Przeprowadzenie analizy SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR. 5. Podsumowanie spotkania SERDECZNIE ZAPRASZAMY! „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Spotkania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi