Zaproszenie na obrady Komisji

Zapraszamy na obrady  Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Zdrowia,
które odbędą się  23 kwietnia  2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

W programie:
1. godz. 10:00 – spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie Gminy Borki;
2. godz. 11:00 – spółki wodne;
3. godz. 12:00 – dyskusja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
4. sprawy bieżące