Przyjmowanie Interesantów

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w indywidualnych sprawach oraz sprawach skarg i wniosków we wtorki
w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości w pozostałe dni tygodnia (8.00-9.00 oraz 15.00-15.30).
W przypadku nieobecności Wójta interesantów
w indywidualnych sprawach oraz skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Wójta.