Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Plakat - zachęta do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
– Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
– Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
– Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
– Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
– Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.
Wnioski zgłoszeniowe kandydatów można składać do dn. 4 września 2020 r.Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020).  
 
Załączniki: