XI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata serdecznie zaprasza na XI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną. 

Będzie to okazja do spotkania, słuchania i dzielenia się różnorodnością prezentowanych utworów muzycznych w gwarze podlaskiej, a także wielowiekową tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Przegląd nie będzie miał charakteru klasyfikacji konkursowej, a jedynie formę prezentacji.

W przeglądzie wezmą udział ludowe zespoły i kapele odtwarzające autentyczne, tradycyjne pieśni lub obrzędy weselne oraz współcześnie działające i występujące grupy artystyczne. W ramach przeglądu zespoły ludowe wykonują dwie tradycyjne pieśni weselne lub fragment obrzędu weselnego.