Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii-trzoda chlewna

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji  (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które to rozporządzenie ustanawia nowe normy i gwarancje jakie muszą spełniać gospodarstwa (zakłady) produkujące trzodę chlewną, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii  jakie musi spełniać gospodarstwo (zakład), z którego świnie będą sprzedawane poza wyznaczone strefy:

  • strefa żółta (obecnie niebieska – objęta ograniczeniami I)
  • strefa czerwona (obecnie różowa – objęta ograniczeniami II)
  • strefa niebieska (obecnie czerwona- objęta ograniczeniami III)

 

Nowa kolorystyka stref znajduje się na stronie GLW pod linkiem:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 szt. średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa

Plan bezpieczeństwa biologicznego