WYPOCZYNEK MŁODZIEŻY.

Wszystkich chętnych w wieku do 16 lat zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w wypoczynku młodzieży. Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.zosprp.lublin.pl/zosprp.php?show=obozy

Zapraszamy szczególnie dzieci z rodzin rolniczych, gdyż istnieje możliwość dofinansowania z KRUS.