Wyniki Referendum w Gminie Borki

Liczba uprawnionych do głosowania – 4885

Wydano kart do głosowania – 200

Liczba kart nieważnych – 11

Frekwencja – 4,09 %

 

 

Pyt. 1 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

TAK – 138      NIE – 51

 

Pyt. 2 Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

TAK – 32        NIE – 156

 

Pyt. 3 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
TAK – 166      NIE – 20