w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego