Wynajem sprzętu stanowiącego własność gminy

Urząd Gminy Borki zachęca do odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki tj. 

 • Ciągnik
 • Ciągnik z równiarką drogową
 • Ciągnik z kosiarką bijakową
 • Ciągnik z WUKO
 • Ciągnik z pługiem do odśnieżania
 • KAMAZ (wywrotka)
 • Koparko-ładowarka
 • Autobus
 • Samochód Iveco (wywrotka 3,5 t)
 • Giętarka do blachy
 • Zagęszczarka 160 kg
 • Zagęszczarka 90 kg
 • Agregat prądotwórczy
 • Pilarka na wysięgniku do regulacji gałęzi
 • Ciągnik z rębakiem lub sam rębak
 • Ciągnik z kosiarką rotacyjną
 • Star 266 z pługiem do odśnieżania i piaskarką

Od 14 kwietnia 2022 r. istnieje możliwość odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki. Warunkiem skorzystania z ww. sprzętu jest złożenie wniosku do tut. Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki o korzystanie ze sprzętu oraz określenie przypuszczalnego terminu jego udostępnienia.

Rozliczenie za korzystanie z ww. sprzętu będzie dokonywane na podstawie stawek określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu ws. ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 81 478 54 22

Wniosek o korzystanie ze sprzętu

STAWKI ZA KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU ORAZ TABORU KOŁOWEGO