Wykonanie zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Borki.

Zarządzenie nr 6-2015