Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borkach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Borkach.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Radzyńskiego o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE o granicach okręgów

OBWIESZCZENIE WL z 2018.(3568841_3541545)

Uchwała nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Borki z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Borki na stałe obwody głosowania.

Uchwała numer XXXV/244/2018 Rady Gminy Borki z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Borki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic