Wybory do Gminnej Rady Seniorów

15 maja br. odbyło się zebranie wyborcze do Zarządu Gminnej Rady Seniorów. Na Przewodniczącą została wybrana Małgorzata Górna, Zastępcę – Urszula Marzec, a Sekretarza – Zygmunt Rogoza. Nowo wybrany Zarząd podziękował za oddane głosy. Zwrócił uwagę na dotychczasową rodzinna atmosferę w Radzie oraz pomyślną współpracę z Urzędem Gminy Borki oraz Wójtem Gminy Borki Radosławem Sałatą, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, jednostkami OSP, szkołami i in. Po podziękowaniach członkowie Gminnej Rady Seniorów przystąpili do opracowania planu działalności na rok 2019, w którym znalazły się między innymi organizacja wydarzeń kulturalnych i towarzyskich oraz podjęcie współpracy z innymi podmiotami działającymi na terenie gminy.