Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Borki nr 13 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego na rok 2019:
https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=293&p1=szczegoly&p2=1391340

Zarządzenie Wójta Gminy Borki nr 12 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019:
https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=293&p1=szczegoly&p2=1391335

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór oferty