Wójt Gminy Borki z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja

Borki, 3 maja 2019 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy gminy Borki,

w naszym kraju początek maja to czas wielkiego świętowania. Fundamentem tego świętowania jest 3 maja, w którym oddajemy cześć naszej polskiej państwowości, którą symbolizuje Konstytucja z 3 maja 1791 roku.

Rokrocznie w Święto Narodowe Trzeciego Maja słusznie podkreśla się, że Konstytucję 3 Maja uchwalono jako pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie ustawę zasadniczą, która jak na ówczesne czasy była bardzo nowoczesnym aktem prawnym.

Konstytucja z 1791 roku jest uznawana za postępową, ponieważ symbolizuje mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do jej wzmocnienia, reformowania, rozwijania.

Konstytucja ta miała również legnąć u podstaw silnego, niezależnego państwa, opartego na ideach Oświecenia. Była ogromną nadzieją na silną jedność narodu polskiego i umocnienie Polski.

Jak wiemy, nasza Ojczyzna przebyła krętą i wyboistą drogę do wolności. Po upadku komunizmu dopiero przez zaledwie kilkadziesiąt lat znów jesteśmy wolnym państwem.

Ze szczególnym zaangażowaniem powinniśmy zatem bronić wartości, o które przelewaliśmy krew przez wieki. Te wartości nie były nam dane. Nasi przodkowie zapracowali na nie wyjątkowo ciężko. Mam na myśli takie wartości jak: wolność, demokracja, równość, suwerenność. Gwarantuje  je właśnie konstytucja. Doceniajmy je nie tylko dziś – w dniu Narodowego Święta Trzeciego maja, – ale także na co dzień.

Bądźmy z siebie dumni, świętujmy i cieszmy się z naszej państwowości.

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

Wójt Gminy Borki

mgr inż. Radosław Sałata