Wójt Gminy Borki Radosław Sałata podpisał już trzecią w tym roku umowę na dotacje

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z satysfakcją informuje, że w poniedziałek 25 marca podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim umowę na realizację projektu Nowa Odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja.

Łączna wartość umowy stanowi pokaźną kwotę 6 922 535,57 zł. Kwota dofinansowania będzie pochodzić z puli środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

To już trzecia transza środków, które powędrują do gminy Borki w zaledwie pierwszym kwartale 2019 roku. Pozostałe uzyskane dofinansowania gmina uzyskała na modernizację dróg gminnych na kwotę 761 000 zł oraz dofinansowanie przedszkoli na kwotę ponad miliona złotych.

Projekt rewitalizacji w gminie Borki zakłada szereg działań nakierowanych na odnowę terenów zielonych, rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz modernizację budynków.

Radosław Sałata twierdzi: Podjęcie działań rewitalizacyjnych było konieczne od bardzo dawna. Na terenie gminy są miejsca, które niegdyś cieszyły oko, a przez ostatnie lata ich kondycja stale pogarszała się. Jest to np. zaniedbywany przez lata zabytkowy park w Woli Osowińskiej. Moim celem jest przywrócenie dawnej świetności właśnie takim miejscom. Chcę jednak przy okazji działań rewitalizacyjnych podnieść ich potencjał sportowo-rekreacyjny. Najogólniej mówiąc, będę prowadzić działania modernizacyjne w taki sposób, aby nasi mieszkańcy mieli w efekcie do dyspozycji miejsca, gdzie będą mogli spędzić czas miło, aktywnie, z dziećmi, w przyjemnym otoczeniu. Te tereny mają służyć właśnie nam. Dodam jeszcze, że nie zapomnieliśmy także o aspekcie ekologicznym. Z myślą o zagrożonej populacji pszczół będziemy także nasadzać rośliny miododajne. W ten sposób chcemy zachęcić i zmotywować również naszych mieszkańców do nasadzania na prywatnych posesjach takich roślin, które będą sprzyjać właśnie pszczołom. Musimy działać odpowiedzialnie również w aspekcie ochrony środowiska. To zaprocentuje, gdy dorosną nasze dzieci i wnuki.

Projekt Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja zakłada odnowę szeregu obszarów: zabytkowego parku w Woli Osowińskiej, terenu po byłej plebanii w Borkach, rozszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej nad Bystrzycą przy zabytkowym młynie w Borkach, modernizację remizy we Wrzosowie.

Co konkretnie zostanie wykonane?

ZREWITALIZUJEMY ZABYTKOWY PARK W WOLI OSOWIŃSKIEJ, a w tym:
– uporządkujemy teren parku,
– przeprowadzimy prace pielęgnacyjne zabytkowych drzew,
– odtworzymy dawne łąki na terenie parku,
– zbudujemy drogi pieszojezdne i piesze z kruszyw naturalnych,
– zbudujemy altanę i schody na wyspie, która znajduje się na stawie w północno-zachodnim narożniku parku,
– nasadzimy ponad 200 drzew oraz nowe krzewy i byliny – będą to rośliny miododajne sprzyjające ochronie zagrożonej populacji pszczół;

ODNOWIMY TEREN PO BYŁEJ PLEBANII W BORKACH, a w tym:
– utwardzimy kostką brukową teren okalający kościół,
– ustawimy tam ławki pakowe oraz kosze na śmieci,
– zamontujemy uliczne oświetlenie solarne,
– wyremontujemy budynek gospodarczy (wymienimy stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe, ocieplimy budynek, wykonamy fasadę i posadzki oraz tynki w środku);

ROZSZERZYMY OFERTĘ TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NAD BYSTRZYCĄ PRZY ZABYTKOWYM MŁYNIE W BORKACH, a w tym:
– wykonamy nawierzchnię betonową oraz kupimy urządzenia do skateparku,
– utworzymy plac zabaw i zakupimy sprzęt do zabawy najmłodszych,
– zamontujemy lampy solarne, ustawimy ławki parkowe oraz kosze na śmieci;

ZMODERNIZUJEMY REMIZĘ WE WRZOSOWIE, a w tym:
– ocieplimy budynek wełną mineralną,
– wymienimy stolarkę okienną i drzwiową,
– wykonamy pochylnię i toaletę dla osób niepełnosprawnych,
– wykonamy schodołaz wewnątrz budynku,
– wykonamy nowe orynnowanie budynku,
– uporządkujemy teren wokół budynku i ustawimy ławki parkowe;

STWORZYMY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ZAKUPIMY WŁASNY SPRZĘT DO ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W CELU INTEGRACJI NASZEJ SPOŁECZNOŚCI, a w tym:
–  scenę estradowa,
– nagłośnienie,
– namioty plenerowe i krzesła
– laptopy, agregat prądotwórczy i in.