Wójt Gminy Borki ogłasza wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku