Wójt Gminy Borki na otwarciu warsztatów

22 listopada br. o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie budynku kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Wzięli w nim udział m.in.: starosta Szczepan Niebrzegowski, po. wojewody lubelskiego Robert Gmitruczuk, dyrektor ZSP Grażyna Dzida, ks. prałat Roman Wiszniewski, przedstawiciel marszałka Radosław Plandowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego Sławomir Sosnowski, przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek, burmistrz Jerzy Rębek, kurator oświaty Teresa Misiuk, byli starostowie Lucjan Kotwica i Jerzy Kułak, były dyrektor ZSP Zdzisław Janus oraz wykonawca inwestycji Marek Szczepaniuk. Wśród zaproszonych gości był również Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 700,00 zł, a wartość projektu w zakresie budowy to blisko 10,5 mln zł.