Wójt Gminy Borki członkiem Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata został członkiem Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
W uzasadnieniu decyzji czytamy: “Ceniąc Pana wieloletnie doświadczenie, wsparcie merytoryczne oraz pomoc organizacyjną wynikającą z podejmowanych wspólnie działań – jesteśmy pewni, że jest Pan najbardziej odpowiednią osobą, która może przyczynić się do rozwoju kierunków regionalnej dyskusji o sprawach międzynarodowych”.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.
Celem i głównym działaniem Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.