Kierownictwo

 Radosław Adam Sałata

 

Wójt Gminy Borki

ppłk rez. Radosław Adam Sałata

 

 Zastępca Wójta Gminy Borki 

mgr Ewa Mateusiak

 

 

 

 

Skarbnik Gminy Borki

mgr Katarzyna Krupa