Kierownictwo

 Radosław Adam SałataWójt Gminy

mgr inż. Radosław Adam Sałata

 

zastepcaSekretarz

 mgr Renata Leszcz

 

 

Skarbnik Gminy

inż. Danuta Gałązka