Kierownictwo

 Radosław Adam Sałata

Wójt Gminy Borki

ppłk rez. dr Radosław Adam Sałata

 Ewa Mateusiak

Zastępca Wójta Gminy Borki

mgr Ewa Mateusiak

Katarzyna Krupa

Skarbnik Gminy Borki

mgr Katarzyna Krupa