Kierownictwo

 Radosław Adam Sałata

 

Wójt Gminy

mgr inż. Radosław Adam Sałata

 

 Zastępca Wójta

mgr inż. Paweł Komoń

 

 

 

 

Skarbnik Gminy

inż. Danuta Gałązka