WAŻNY KOMUNIKAT: gazyfikacja gminy Borki

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wykonania przyłączy gazowych gmina Borki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i przedłuża termin składania deklaracji do 31 maja 2019 roku.