GOPS: ważna informacja w sprawie świadczenia 500+

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną, w formularzy wniosku należy wpisywać wszystkie dzieci do 18 roku życia, czyli również te, na które już zostało przyznane świadczenie.