Walory gminy

Gmina Borki posiada szereg walorów turystycznych wraz z dogodnym dojazdem z zewnątrz i dobrą siecią komunikacyjną wewnątrz gminy, umożliwiającej dojazd do wszystkich miejscowości. Przepływające rzeki o bardzo czystej wodzie, duże kompleksy lasów iglastych i mieszanych z obfitą ilością ryb i grzybów zachęcają do wypoczynku w ciszy z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Te zalety predysponują gminę do lokalizowania tutaj obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Dotyczy to zwłaszcza następujących miejsc:

zagospodarowane pole namiotowe w lesie z przepływającą rzeką Bystrzycą Dużą – wieś Wola Chomejowa – Borowe.

– rozlewisko Bystrzycy Dużej w Borkach oferujące raj dla wędkarzy, dolina rzeki Tyśmienicy w Tchórzewie i Wrzosowie.

Teren jest zróżnicowany, krajobraz piękny, znaczony rozległymi stawami rybnymi, położony w dolinie rzeki Bystrzyca Mała i Duża, Tyśmienica i częściowo Białka. Część południowa gminy leży w granicach chronionego krajobrazu „Annówka”. Obszar chronionego krajobrazu  „Annówka” ma charakter równinny, położony jest w gminach Kock i Borki. Utworzony został w 1983 roku w celu ochrony zwartego, dobrze zachowanego kompleksu leśnego, jego powierzchnia wynosi 2069 ha, ponad 80% powierzchni stanowią lasy. Jest to zwarty, zróżnicowany fitosocjologicznie, przeważają sosnowe bory suche i świeże, stosunkowo rozległy kompleks leśny, w którym udział starodrzewu przekracza 30%.  

 

Walory inwestycyjne

Teren gminy Borki to wspaniałe możliwości rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych. W samych Borkach nad rozlewiskiem Bystrzycy, istnieją doskonałe warunki do wybudowania ośrodka wypoczynkowego.

 Jest to grunt uzbrojony co czyni ofertę szczególnie atrakcyjną. Duże kompleksy leśne obfitujące w zwierzynę i grzyby, to pokusa amatorów łowiectwa i “grzybiarzy”.

 

Mnóstwo tu urokliwych zakątków, z których bodaj najpiękniejszym jest uroczysko w Borowym. Oferuje ciszę kontakt z naturą w jej najczystszej postaci, z dala od męczącej cywilizacji.

 

Zabytki

 

Świadkami przeszłości tych terenów są zachowane zabytki architektoniczne należą do nich:

– zespół dworsko-parkowy w Woli Osowińskiej z XIX w otoczeniu parku krajobrazowego z przełomu XIX i XX wieku,

 

– kościół parafialny z 1856 roku, rozbudowany w drugiej połowie XX wieku.,

– w Borkach zwiedzić można zespół dworsko-parkowy z XIX wieku,

 

– park dworski zachował się również w Maruszewcu.

 

 

 

Teren gminy znaczą także zabytkowe budynki gospodarcze:

– murowany młyn wodny z 1894 roku w Borkach

 

– murowana mleczarnia w Starej Wsi z początku XX wieku

 

– gorzelnia i młyn dworski w Woli Osowińskiej z początku XX wieku

 

– we Wrzosowie – murowana rządcówka z końca XIX wieku, owczarnia i kuźnia.

 

Pomniki przyrody na terenie gminy:

– dąb szypułkowy „Dewajtis” – park w Woli Osowińskiej,

 

 

– aleja 152 lip drobnolistnych – Wola Osowińska,

– trzy wiązy szypułkowe – park w Maruszewcu,

– dwie lipy drobnolistne – park w Maruszewcu Nowym

W granicach gminy istnieje jeden rezerwat przyrody położony w kompleksie leśnym w pobliżu miejscowości Sitno. Jest to rezerwat faunistytczny „Czapliniec”. Został utworzony w 1968 roku w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,67 ha. Obejmuje on około 150 letni drzewostan sosnowy i około 100 letni dębowy. Na przełomie lat 60 – tych i 70 – tych notowano tu 80 gniazd czapli siwej.