W dzień Wigilii 24 grudnia 2014 r. (tj. środa) Urząd Gminy Borki będzie nieczynny

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dzień Wigilii 24 grudnia 2014 r. (tj. środa)

Urząd Gminy Borki będzie nieczynny.

Wójt Gminy Borki
mgr inż. Radosław Sałata