W Dniu Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom socjalnym, a szczególnie tym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, w dniu Waszego święta składamy życzenia wielkiej pasji, zaangażowania oraz satysfakcji z pełnionych obowiązków na rzecz Waszych podopiecznych.
Dziękujemy za Waszą pracę.