V MEMORIAŁ KAWALERYJSKI O SZABLĘ MAJORA JAWORSKIEGO – WOLA OSOWIŃSKA 16-17 MAJA 2015 r.

Plakat V MemoriaB Kawaleryjski o szable majora Jaworskiego