UWAGA ROLNICY

Na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ekologia i ochrona środowiska.
Urządzenia chłodnicze i ppoż. do rejestru!
Mamy nowe przepisy dotyczące kontrolowania emisji substancji zubażających warstwę ozonową. A takie są m.in. w chłodniach, systemach klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych. Urządzenia, które zawierają co najmniej 3 kg takich substancji, muszą trafić do specjalnego rejestru. Należy je zgłosić do Instytutu Chemii w Warszawie najpóźniej do 14 marca br.
Wszystko za sprawą ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także rozporządzeń, które weszły w życie w połowie stycznia br. Na mocy jednego z nich minister środowiska powołuje Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Wymienieni w jego nazwie operatorzy to w praktyce właściciele urządzeń chłodniczych lub systemów ochrony ppoż. czy też osoby zarządzające obiektami, w których się one znajdują. Pod nowe przepisy podlegają więc zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i małe zakłady, m.in. przetwórstwa spożywczego, sadownicy przechowujący owoce w komorach chłodniczych, producenci wykorzystujący czynniki spieniające do produkcji pianek czy środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej.

Rejestracji podlegają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła i rozdzielnice wysokiego napięcia oraz systemy przeciwpożarowe, które zawierają co najmniej 3 kg czynnika chłodniczego w chłodnictwie i klimatyzacji lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
UWAGA!
NIE TRZEBA rejestrować w CRO:
– domowych lodówek i zamrażarek oraz wszelkich gaśnic,
– jakichkolwiek urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy operator ma dla każdego urządzenia założyć specjalną kartę, w której określa się m.in. rodzaj i ilość czynnika, a następnie dokonać jej rejestracji. Karty należy sporządzić najdalej do 14 marca. Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia – od 600 do 3 tys. zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.
Centralny Rejestr Operatorów dostępny jest na stronie → Instytutu Chemii Przemysłowej. Tam zainteresowani znajdą wszystkie informacje.