Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borki

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosiw
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borki”
Do zadania przystąpiło 11 właścicieli nieruchomości. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 019,95 zł.
W wyniku realizacji zadania zdemontowano i zutylizowano 1 729,54 m2 tj. (22,484 Mg) wyrobów zawierających azbest.