Usuwanie Azbestu -Projekt

Wójt Gminy Borki informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu. Nabór zgłoszeń trwa od 13.05.2021r. do 20.05.2021r. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

* Informujemy, że zadanie będzie realizowane wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez Gminę Borki.