Usługa dla pacjentów: Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum systemów Informacyjnych ochrony Zdrowia uruchomiło usługę dla obywateli: Internetowe Konto Pacjenta pod adresem: https://pacjent.gov.pl/

Dzięki tej usłudze będzie można bezpiecznie i szybko:
1. odnaleźć informacje o swoich danych medycznych;
2. odebrać i zrealizować e-receptę;
3. uzyskać dostęp do historii wizyt (swoich i swoich dzieci), za które zapłacił NFZ;
4. uzyskać informacje o dostępnych programach profilaktycznych i in.

Szczegóły w pliku: IKP