Wydanie dowodu osobistego

                       

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski.

Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18 roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych wniosek może złożyć osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Wiek dziecka nie ma znaczenia.

 Dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Przez Internet można złożyć tylko wniosek o dokument dla dziecka do lat 12. Od dnia 27 lipca 2021 roku nie można składać wniosku o dowód dla osób dorosłych i nieletnich od 12 r.ż. przez Internet, ponieważ nowe dowody osobiste to dokumenty biometryczne, wymagające osobistego stawienia się w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do lat 12 można składać online, ponieważ taki dokument nie posiada cechy biometrycznej.  

 Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Należy pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód.

W przypadku zgubienia lub kradzieży, należy niezwłocznie zastrzec dowód osobisty i – jeżeli nie ma szans na jego odzyskanie – złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.

Utrata ważności dowodu osobistego to tylko jedna z wielu sytuacji, w której konieczna jest wymiana dokumentu. Posiadacz dowodu musi go wymienić np. po zmianie nazwiska po ślubie czy zmianie nazwiska po rozwodzie.

                              Jak wyrobić dowód osobisty?

  1. Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w dowolnym urzędzie na terenie kraju.
  2. Do wniosku należy dodać jedno aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).

      3.  Podczas składania wniosku w urzędzie, urzędnik pobierze odciski palców.

      4   Na wniosku trzeba także złożyć własnoręczny podpis, który zostanie

           zamieszczony w dowodzie osobistym.

  • Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku można osobiście odebrać dowód osobisty.
  • Dokument wydawany jest bezpłatnie.
Pliki do pobrania