Urząd Gminy Borki oferuje pomoc przy wypełnianiu wniosków do programu Czyste powietrze

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu Czyste powietrze.


Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że Urząd Gminy Borki – mimo że realizacja programu Czyste powietrze nie leży w jego gestii – oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu środków z programu NFOŚiGW.
Pracownicy Urzędu Gminy Borki udzielą wszelkich informacji na temat programu oraz pomogą Państwu przy internetowym wypełnianiu wniosków. 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie m. in. na:
 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 docieplenie przegród budynku,
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegóły (kliknij link): https://bit.ly/2HUsLLZ