Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie bezkonkursowym (art. 19a) – oferent: Uczniowski Klub Sportowy “Bystrzyca” w Borkach

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoUproszczona oferta realizacji zadania publicznego