Ułatwienie w rozliczeniach z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Borkach

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje odbiorców usług, że od 5 lutego 2019 roku w kasie Zakładu będzie można dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych. 

Szczegóły: Ogłoszenie ZGK w Borkach

Ułatwienie wprowadzono na podstawie decyzji Kierownika ZGK w Borkach Pawła Komonia w ramach uczestnictwa w projekcie Polska Bezgotówkowa.

Fot.: Magdalena Rudak