Udział Wójta Gminy Borki w debacie o NATO

20 listopada odbyła się konferencja poświęcona 20. rocznicy obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 70. rocznicy powstania NATO.


Jednym z uczestników spotkania był Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata – absolwent dęblińskiej „Szkoły Orląt” i Akademii Marynarki Wojennej, który w czasie służby pracował m.in. w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego w Holandii współtworząc mobilne jednostki bojowe NATO.
Podczas wydarzenia prelegenci poruszyli m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz strukturami NATO. Omówione zostało także militarne zaangażowane Polski w misje realizowane w ramach Paktu.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, Instytut Europy Środkowej oraz RODM Lublin.

(Fot.: Regionalny Ośrodek Debaty Miedzynarodowej w Lublinie)