Uchwala Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego

 Uprzejmie informuję, że dnia 19 lutego 2021r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw- tzw. “uchwała antysmogowa” dla województwa lubelskiego. Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw. Uchwała antysmogowa została przygotowana po wnikliwej analizie wielu aspektów m. in. środowiskowych, ekonomicznych, zdrowotnych oraz w oparciu o wniesione uwagi i wnioski przedłożone podczas dwukrotnych konsultacji jej projektu. Obecnie, jest ona rozwiązaniem optymalnym, na drodze do poprawy jakości powietrza w województwie.

uchwała Sejmiku Woj.lubelskiego