Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej dla Organizacji Pozarządowych

 

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. “1918 i 1920 Pamiętamy”

Wszelkie wymagane dokumenty oraz regulamin konkursu znajdują się pod podanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid