Szkolenie sołtysów

30 kwietnia w Borkach z inicjatywy Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty odbyło się szkolenie dla sołtysów z naszej gminy. Szkolenie obejmowało dwa kręgi tematyczne:
1. Fundusz sołecki w praktyce,
2. Nowa ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich.