Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Gmina Borki dnia 11.03.2019 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu “Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 4 299 212,11 zł, zaś wartość dofinansowania przyznanego Gminie to 3 328 859, 06 zł. Intensywność dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj dalej „Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja”