Pomoc prawna w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Niniejsza akcja związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów udzielane są bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

W ramach tej akcji w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku  w godzinach 12:00 – 14:30 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez asystentów sędziego i kuratorów sądowych w trakcie pełnionych dyżurów:

18.02.2019 r. – Kamil Siwik – asystent sędziego – pokój nr 113
19.02.2019 r. – Jolanta Olszewska – starszy kurator – pokój nr 14
20.02.2019 r. – Ewa Błaszczyk – kurator zawodowy – pokój nr 14
21.02.2019 r. – Radosław Ossowski – asystent sędziego – pokój nr 113
22.02.2019 r. – Waldemar Krupa – kurator specjalista – pokój nr 14

Ponadto pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.