Trening systemu wczesnego ostrzegania

oc

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Borkach informuje, że w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 12.00 na terenie gminy Borki będzie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę).

W związku z powyższym prosimy mieszkańców gminy, by sygnał który zostanie nadany w tym dniu, potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

GCZK w Borkach