Trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych – 18 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki

Niniejszym informuję, że w dniu 18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Borki trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

W związku z powyższym, proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.