Trening systemu wczesnego ostrzegania

W dniu 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 8:41 przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu upamiętnienie 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W związku z powyższym  mieszkańcy są proszeni, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.