Sport i kultura

Na terenie gminy prowadzi działalność 6 uczniowskich klubów sportowych przy gimnazjach, szkołach podstawowych, zespole szkół rolniczych oraz 2 środowiskowe (Borki, Wola Osowińska). UKS-y prowadzą bogatą działalność w swoim środowisku a także na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Pomimo skromnych środków, jakie gmina przeznacza na działalność sportową, nasi młodzi zawodnicy osiągają bardzo dobre wyniki sportowe. Największe sukcesy osiągają tenisiści stołowi z Gimnazjum w Woli Osowińskiej, Szkoły Podstawowej w Krasewie i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Dobre wyniki uzyskuje młodzież ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej w imprezach na orientację. Nowe hale sportowej w Borkach i Woli Osowińskiej umożliwią prowadzenie działalności sportowej w okresie jesienno-zimowym.

1. UKS “Bystrzyca” przy Gimnazjum w Borkach prezes: Marek Makosz
2. ULKS “Wolanka” Wola Osowińska prezes: Danuta Ewa Kucio
3. UKS “Orient” przy Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej prezes: Anna Prokopiuk
4. UKS Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska prezes : Sławomir Dudek
5. UKS  Wola Osowińska prezes: Marek Bernat
6. UKS “Iskra” SP Tchórzew prezes: Jolanta Chojnacka

Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Woli Osowińskiej

Hala Sportowa przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Borkach

Na terenie gminy znajduje się następujące boiska:

1. Stadion sportowy w Starej Wsi.
2. Boisko do piłki nożnej w Woli Osowińskie.
3. Boisko do piłki nożnej w Borkach.
4. Boisko do piłki nożnej we Wrzosowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s Woli Osowińskiej został założony w 1976 roku. Główne cele działalności to:

– ochrona kultury ludowej;

– upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki;

– promocja gminy Borki;

impresariat artystyczny.

            Na terenie gminy działa 8 zespołów śpiewaczych prowadzonych przez GOK: w Krasewie, Woli Chomejowej, Woli Osowińskiej, Nowinach, Maruszewcu; 5 teatrów ludowo-obrzędowych: w Sitnie, Krasewie, Maruszewcu, Osownie i Woli Osowińskiej.

Zespół Śpiewaczy z Maruszewca

obchodzi swoje 20 lecie powstania

Teatr Ludowy z Sitna podczas VII Spotkania Teatrów Wiejskich

Młodzieżowy zespół folklorystyczny „Kropki”, Młodzieżowa Grupa Obrzędowa. Wspólnie z Towarzystwem Regionalnym Ośrodek prowadzi Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej.

Zespół młodzieżowy “Kropki”

Strona GOK:  http://www.gok.superhost.pl

Gmina posiada także dwie biblioteki zlokalizowane w Borkach i Woli Osowińskiej. W lokalu o powierzchni 50 m2 znajdującym się w remizie OSP Borki mieści się księgozbiór liczący 9560 książek.

Strona GBP: http://www.gbpborki.republika.pl

Lokalny animator sportu www.lokalnyanimatorsportu.pl