Sołtysi i rady sołeckie wybrane

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku odbywały się zebrania sołeckie, których głównym celem był wybór sołtysów i rad sołeckich. W zależności od miejscowości w zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Zastępca Wójta Gminy Borki Paweł Komoń, radni z poszczególnych miejscowości, dotychczasowi sołtysi, pracownik ds. obsługi Rady Gminy Wojciech Sikora oraz Mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. SOŁECTWO MARUSZEWIEC STARY
Sołtys: Sylwia Bąbol
Rada Sołecka: Robert Bąbol, Urszula Marzec, Grzegorz Bąbol;
2. SOŁECTWO MARUSZEWIEC NOWY
Sołtys: Dorota Badurowicz
Rada Sołecka: Karol Gruba, Renata Wawruch, Małgorzata Pasek, Andrzej Hojka, Zofia Sałata;
3. SOŁECTWO TCHÓRZEW KOLONIA
Sołtys: Kazimierz Michalski
Rada Sołecka: Wojciech Król, Jan Całuch, Krzysztof Kondaszuk, Marian Witek, Mirosław Szabrański, Paweł Karwowski, Zbigniew Ryszkowski;
4. SOŁECTWO TCHÓRZEW WIEŚ
Sołtys: Janina Karwowska
Rada Sołecka: Sławomir Paszkowski, Krystyna Paszkowska, Genowefa Jaszczuk, Elżbieta Zalewska, Dorota Kułak, Tomasz Jańczak, Włodzimierz Karwowski;
5. SOŁECTWO WOLA CHOMEJOWA
Sołtys: Wojciech Cieślak
Rada Sołecka: Leszek Zieliński, Marek Młynarczyk, Leszek Lotek, Krzysztof Sidor, Krzysztof Kot, Mariusz Skwara, Lidia Siudaj;
6. SOŁECTWO SITNO
Sołtys: Magdalena Mitura
Rada Sołecka: Ewa Gurtat, Magdalena Bieniek, Janusz Buhaj, Piotr Gurtat, Andrzej Mitura
7. SOŁECTWO OSOWNO
Sołtys: Ewa Mateusiak
Rada Sołecka: Kazimierz Sałata, Leszek Skowron, Jerzy Boreczek, Stanisław Sokół, Czesław Kokora;
8. SOŁECTWO WOLA OSOWIŃSKA
Sołtys: Alina Kryjak
Rada Sołecka: Waldemar Kozieł, Eugeniusz Łaskawski, Mariusz Kolasik, Elżbieta Czeczko, Karolina Skowron, Elżbieta Bącik, Krystyna Kucio;
9. SOŁECTWO OLSZEWNICA
Sołtys: Elżbieta Kulenty
Rada Sołecka: Roman Kalicki, Mirosław Kulenty, Katarzyna Dziduch, Aneta Fijałek, Krzysztof Bernacki;
10. SOŁECTWO KRASEW
Sołtys: Mariusz Wędroch
Rada Sołecka: Dorota Miłosz, Barbara Robak, Andrzej Sposób, Marek Kuśmierowski, Piotr Kozak, Aneta Latoch, Teodora Piłat, Wojciech Magnuszewski, Katarzyna Kulik;
11. SOŁECTWO NOWINY
Sołtys: Radosław Bącik
Rada Sołecka: Jacek Latkowski, Cezary Ziarek, Robert Grzejdak, Wioleta Ziarek, Rafał Gremplewski;
12. SOŁECTWO PASMUGI
Sołtys: Elżbieta Skarżycka
Rada Sołecka: Jadwiga Mateusiak, Andrzej Trojak, Anna Bajdak, Stanisław Grudzień;
13.SOŁECTWO WRZOSÓW
Sołtys: Adam Król
Rada Sołecka: Sebastian Domański, Łukasz Sposób, Piotr Korólczyk, Zygmunt Niewęgłowski, Marcin Domański, Justyna Kanon;
14.SOŁECTWO BORKI
Sołtys: Tomasz Kwaśny
Rada Sołecka: Piotr Lis, Marcin Czyżak, Andrzej Rogulski, Andrzej Chojnacki, Leszek Stępniak, Krzysztof Stępniak;
15. SOŁECTWO STARA WIEŚ
Sołtys: Joanna Sikora
Rada Sołecka: Jan Bober, Paweł Brodecki, Ewelina Bober, Marcin Morawik, Janusz Listos, Mariusz Mazur.  

Życzymy powodzenia wybranym władzom sołeckim.