Lepsza sieć wodociągowa w naszej gminie

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z przyjemnością informuje, że gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 2 214 100,27 na modernizację sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu wynosi 3 205 163,37 zł.
🚰 W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:
1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borki–Sitno,
2. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Sitno–Olszewnica,
3. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Maruszewiec–Tchórzew,
4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasew Kolonia (obok wieży);
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chomejowa,
6. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowości Nowiny–Wola Osowińska,
7. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowości Krasew (obok ujęcia),
8. Dostawa i montaż liczników wody ze zdalnym odczytem w liczbie 1 100 szt.,
9. Uruchomienie serwisu online.
ℹ️ Wniosek o dofinansowanie zadania “Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Borki” złożyliśmy 30 lipca 2018 roku w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014–2020.